ZAMAN HER ŞEYİN İLACI MIDIR?

Zaman her şeyin ilacı mıdır? Acılar zaman içerisinde unutulur mu? Yoksa bu söz bir safsatadan mı ibarettir?

Bazen zaman acı çekene iyi gelir. İlk günlerde dayanılmaz olan acı zaman içinde onarılır. Bir fiziksel yaranın iyileşmesi gibi ruhsal yaraların da iyileşmesi için zaman gerekebilir.

Peki her zaman “zaman” bir ilaç mıdır?

Zaman her şeyin ilacı değildir. Bazı olaylarda zaman iyi bir ilaçken bazen yetersiz kalmaktadır.

Zaman algısı değişken ve görecelidir. Bu değişkenlikte belirleyici olan ise olayın olumlu ya da olumsuz algılanmasıdır.

Bir araştırmada bir grup öğrenciye en başarılı ve en başarısız dersleri sorulmuştur. Daha sonrasında bunların kendilerine ne kadar uzakta olduğunu belirtmeleri istenmiştir. Öğrenciler başarısız derslerin daha uzakta olduğunu belirtmişler. Bu sonuç olumsuzları daha uzakta görmeye çalıştığımızın bir göstergesidir.

Affetmeye niyetli olanlar için ise öznel zaman kavramının geliştiği gösterilmiş.

Eğer kişi affetmeye hazır ve istekli ise bu durumda yaşanan olumsuz olayın üstünden geçen zamanı daha uzun algıladığı saptanmış.

Yani zamanın iyi gelmesi için kişinin olayı affetmeye de niyetli olması gerekir.

Eğer kişi olayı unutmak istemiyorsa o zaman, “zamanın” iyileştirici etkisi olmamaktadır.

Eğer kişi olayı dün gibi yaşıyorsa bu durumda zaman acının giderilmesi için yeterli olmamaktadır.

Olayın uzaklaşması aslında öznel bir uzaklaşmadır. Olayın uzaklaştığını kişinin hissetmesidir.

Olay uzaklaştıkça affetme duygusu da artar. Affetme duygusu güçlendikçe olay kişiden uzaklaşır.

Bütün mesele ruhsal yaranın tamir olmasıdır.

Zaman içerisinde olayı yaratan kişi yarayı kanatırsa bu durumda “zaman” hiçbir işe yaramayacaktır. Ancak acı veren olayı yaratan kişi özür dilerse ya da onun da canı acırsa veya pişmanlık duyarsa, bu durumda yaralanan kişinin acısı da hafifler, azalır.

Bu durum aynı zamanda affetmeye hazır olduğunun göstergesidir.

Affetmek unutmak değildir. Acı çekmeyi bırakmaktır. Acı çekmeyi bırakmaya hazır ve istekli olmaktır.

Zaman bir ilaç olabilir ama o “zaman” içinde ne yaşandığı önemlidir.

Zamanın tüm ruhsal yaralarınıza ilaç olmasını dilerim. Siz insanları affedin ki siz de affedilesiniz. Sevgilerimle.

Samet Beyaz | Sosyolog

Sosyoloji Meslek Mensupları Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

E-Posta: sametbeyaz24@gmail.com          

YORUM EKLE